Art History Services - Eddy Schavemaker - Biografie
Art History Services
 

 
 
 
 
[ Biografie ]
Na stages in het Rijksmuseum en het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence studeerde Eddy Schavemaker (1975) in 1999 cum laude af als kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht. Kort daarop kwam hij in dienst van Noortman Master Paintings, waar hij tot oktober 2012 werkzaam was. Hij heeft in die tijd zijn kennersoog ontwikkeld.

In 2009 verdedigde Eddy Schavemaker zijn proefschrift over de Nederlandse schilder Eglon van der Neer (1635/36-1703). Een jaar later verscheen de handelseditie van deze monografie met oeuvrecatalogus bij uitgeverij DAVACO.

Uit de publicaties van Eddy Schavemaker blijkt ruime onderzoekservaring en belangstelling voor de Nederlandse en Vlaamse zeventiende-eeuwse kunst. Hij schreef mee aan verschillende tentoonstellingscatalogi en leverde menige bijdrage aan Allgemeines Künstlerlexikon.

Schavemaker onderhoudt nauwe banden met collega-kunsthistorici aan universiteiten, onderzoeksinstituten en musea en volgt nauwlettend de actuele ontwikkelingen in zijn veld.