Art History Services - Eddy Schavemaker - Onderzoek
Art History Services
 

 
 
 
 
[ Onderzoek ]
Onderzoek naar uw schilderij of tekening heeft altijd toegevoegde waarde, maar de resultaten kunnen ook een waardeverhogend effect hebben. Bijvoorbeeld wanneer een anoniem schilderij kan worden toegeschreven of wanneer ontdekt wordt dat het werk zich vroeger in belangrijke collecties heeft bevonden.

Het onderzoek kan zich richten op vele aspecten, zoals materiële conditie, authenticiteit, herkomst, iconografie, datering en plek in het oeuvre van de kunstenaar. De expertise van Art History Services bestrijkt dit hele scala.

De kosten worden berekend op basis van een uurtarief. De omvang van het onderzoek zal van geval tot geval verschillen en wordt daarom voor aanvang en in nauw overleg vastgesteld.