Art History Services - Eddy Schavemaker - Projecten
Art History Services
 

 
 
 
 
[ Projecten ]
STIPS (Studies in Picture Sizes)
Eddy Schavemaker is één van de initiatiefnemers voor het oprichten van STIPS, een werkgroep die onderzoek verricht naar standaardformaten in de Nederlanden in de vroegmoderne tijd. De belangrijkste onderzoeksvragen van STIPS zijn: wanneer kwamen standaardformaten op, welke formaten waren er en hoe ontwikkelden zij zich? De onderzoeksgroep bestaat uit kunsthistorici en restauratoren. De benadering is multidisciplinair. De onderzoeksgroep is momenteel bezig met het schrijven van een voorstel voor een pilotproject.

Authentication in Art
Art History Services is strategische partner van Authentication in Art (AiA). AiA is een internationale groep van prominente specialisten in de kunstwereld. Zij vormen een forum dat dient voor het ontwikkelen en propageren van wenselijke en werkbare protocollen met betrekking tot de authenticering van kunst. In deze dialoog verbindt AiA alle relevante disciplines van de kunstwereld met elkaar, van verzamelaars en kunsthistorici tot financiële instellingen en juristen. Eddy Schavemaker leidt de werkgroep die zich buigt over de catalogue raisonné en publiceren.